Densden den 27.06.2017 an Densden den 11.07.2017 ass keen Fatburner Cour mam Tania, sie ginn jeweils Meindes den 26.06. an Meindes den 10.07. vu 19h30-20h30 am Centre Polyvalent ersaat.

 

De Fitness Club inviteiert  Iech densdes den 04.07.2017 op hiren Ofschloss Patt, ab 19h40 am Centre Polyvalent

 

Wellkom op eisem Internet Site